Nogle forsikringer er lovpligtige, mens andre bare er fornuftige at have.

Hvilke forsikringer skal du have?

Forsikringsselskaberne tilbyder mange forskellige forsikringer – men hvilke er egentlig nødvendige at have? Få overblik over, hvilke forsikringer der er lovpligtige, og hvilke du selv kan vælge, om du vil have.


Billede af Pernille Ellehage

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sidst opdateret: 01/09-2020
Læs om

Lovpligtige og påkrævede forsikringer

Forsikringer du bør have

Forsikringer der er gode at have

Få op til 3 tilbud på forsikringer

Nogle forsikringer er lovpligtige, nogle er bare fornuftige at have, og nogle kan være gode at have afhængigt af din økonomi og dit behov.

I denne artikel kan du læse om, hvilke forsikringer du skal have, fordi de enten er lovpligtige eller på anden måde påkrævede.

Udover de lovpligtige forsikringer, er der nogle forsikringer, som er meget fornuftige at have, fordi det kan have store konsekvenser for dig, hvis uheldet er ude, og du ikke har disse forsikringer.

Der findes også en række forsikringer, du kan vælge at tegne, hvis du vurderer, at det passer til din økonomi og dit behov.

Lovpligtige forsikringer

De fleste forsikringer kan du selv vælge, om du vil have. Men der er nogle få forsikringer, som er lovpligtige. Det gælder, hvis du ejer bestemte typer køretøjer, en båd eller bestemte kæledyr.

Ansvarsforsikring til hund og hest

Hvis du ejer en hund eller hest, skal du sørge for også at have en heste- eller hundeansvarsforsikring. Det er lovpligtigt og dækker de skader, dyret kan komme til at gøre på andre mennesker, deres ting eller dyr.

Hundeansvarsforsikring

Alle danske hunde skal have en lovpligtig hundeforsikring, før de er fire måneder gamle. Den lovpligtige hundeforsikring skal sikre, at din hund er ansvarsforsikret, hvis den gør skade på andre, deres ting eller deres dyr.

Husk, at der er forskel på den lovpligtige ansvarsforsikring og udvidet ansvarsforsikring til hunde, som mange forsikringsselskaber også tilbyder. En udvidet hundeansvarsforsikring er relevant, hvis du og din hund deltager i klub- og foreningsarrangementer.

Derudover kan du vælge at tegne både syge-, tandskade- og livsforsikring til din hund – det er ikke lovpligtigt, men kan i nogle tilfælde være fornuftigt at tilvælge.

Hesteansvarsforsikring

Ifølge loven skal du have en ansvarsforsikring til din hest – uanset om du bruger den privat eller til erhverv.

Hvis du kun bruger hesten privat, er det dog ikke sikkert, at du behøver tegne en særskilt ansvarsforsikring til din hest.

Ofte vil den ansvarsforsikring, du har gennem din indboforsikring, dække skader forårsaget af din hest. Tjek hos dit forsikringsselskab.

Hvis du bruger hesten til erhvervsmæssige formål, skal du tegne en særskilt hesteforsikring. En hesteforsikring kan udover den lovpligtige ansvarsforsikring også indeholde syge-, ulykkes-, uanvendeligheds- og livsforsikring.

Få op til 3 tilbud på dyreforsikringer

Ansvarsforsikring til køretøjer

Hvis du ejer et indregistreret motorkøretøj, eksempelvis en bil, motorcykel, knallert, scooter eller Speed Pedelec elcykel, skal du have en ansvarsforsikring.

Ansvarsforsikringen dækker, hvis du gør skade på andre eller deres ting. Hvis du er indblandet i en ulykke, dækker ansvarsforsikringen skader, du laver på andre menneskers biler eller personskader.

En lovpligtig ansvarsforsikring til motorkøretøj dækker altså ikke skader på dit eget køretøj eller dig selv. Hvis du vil forsikre dit eget køretøj, skal du tegne en kaskoforsikring.

Få op til 3 tilbud på forsikringer

Ansvarsforsikring til båd

Hvis du er bådejer, skal du have en ansvarsforsikring, der dækker, hvis du bliver erstatningsansvarlig for en skade efter Sølovens regler.

Det gælder også speedbåde med en skroglængde på under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer.

En ansvarsforsikring dækker udgifter til skader, du forårsager andre. Den dækker ikke skade på dine eller ombordværendes ting.

Udover en ansvarsforsikring kan du overveje at inkludere kasko-, retshjælps- og ulykkesforsikring i din bådforsikring.

Få op til 3 tilbud på bådforsikringer

Brandforsikring

En brandforsikring er ofte en del af en husforsikring. Brandforsikringen dækker skader på huset som følge af brand samt udgifter til oprydning og genhusning, hvis huset bliver ubeboeligt i en periode.

Det er faktisk ikke lovpligtigt at have en brandforsikring, men hvis banken eller realkreditinstituttet har lån i din bolig, skal du have en brandforsikring. På den måde er deres investering i dig og dit hus sikret i tilfælde af brand.

For de fleste danskere betyder det, at brandforsikringen er påkrævet ved boligkøb. Hvis du bor i en ejerlejlighed, vil den ofte være brandforsikret gennem ejerforeningen. Brandforsikringen dækker ikke indbo. Derfor bør du også tegne en indboforsikring.

Få op til 3 tilbud på forsikringer

Forsikringer du bør have

Hverken kaskoforsikring til køretøjer, husforsikring eller ansvars- og indboforsikring er lovpligtige forsikringer. Det er forsikringer, der er meget fornuftige at have – og nogle af dem er i mange tilfælde påkrævede af banken, hvis du eksempelvis skal låne penge til en bil.

Kaskoforsikring

En kaskoforsikring dækker skader på dit motorkøretøj eller din båd som følge af eksempelvis hærværk eller brand.

Det er ikke lovpligtigt at tegne en kaskoforsikring, men hvis du har lånt penge af en bank eller et finansieringsselskab for at købe din bil, motorcykel eller båd, er det ofte påkrævet.

Kaskoforsikring til bil er den mest almindelige form for kaskoforsikring. Derfor er ordet ofte forbundet med forsikring til bil, men du kan også få forsikringen til eksempelvis knallert, motorcykel eller båd.

Hvis uheldet er ude, kan en relativt lille kollision, der giver buler i bilen eller skader på båden, hurtigt blive en dyr omgang. Derfor kan det være en god idé at have en kaskoforsikring, uanset om du har lånt penge eller ej.

Inden du tegner en kaskoforsikring, skal du selvfølgelig overveje, om det er pengene værd. Hvis du kører i en spritny bil, er det en god idé med en kaskoforsikring. Hvis du har en gammel, brugt bil, kan det ikke altid betale sig at tegne kaskoforsikring.

Få op til 3 tilbud på kaskoforsikringer

Husforsikring

Når du køber en bolig, skal du have en husforsikring. Det er ikke lovpligtigt, men hvis du har lånt penge til boligen i banken eller hos et realkreditinstitut, er det påkrævet, at du har en husforsikring, der som minimum inkluderer en brandforsikring.

En husforsikring dækker skader på din helårsbolig, der opstår pludseligt og uventet, eksempelvis som følge af brand, storm eller andre vejrforhold.

Den dækker altså ikke skader, der opstår, fordi du har nedprioriteret at vedligeholde boligen. Den dækker heller ikke skader, der er opstået før, du overtager boligen – det gør en ejerskifteforsikring til gengæld.

Det kan variere, hvad husforsikringen dækker. Ofte indeholder den en ansvars- og retshjælpsdækning, og så kan du vælge en række tillægsforsikringer. Læs altid betingelserne grundigt, så du ved, hvad din husforsikringen dækker.

En husforsikring er ikke det samme som en indboforsikring. En husforsikring dækker populært sagt alt det, der sidder fast på huset, hvis du løfter det op og vender det på hovedet.

Få op til 3 tilbud på husforsikringer

Indboforsikring og ansvarsforsikring

Det er meget fornuftigt at tegne en indboforsikring. Den dækker, hvis der sker skade på dine ting som følge af eksempelvis brand eller hærværk, eller hvis du er udsat for indbrud.

Indbo er de ting, der hører til en privat boligs normale udstyr. Eksempelvis møbler, tøj, TV, computer, porcelæn, sportsudstyr, smykker, penge, værktøj, instrumenter, kameraer, telefoner, barnevogne, cykler, briller osv.

En indboforsikring er ikke det samme som en husforsikring. Indboforsikringen dækker alle dine løse dele, mens husforsikringen dækker inventar, der sidder fast i boligen.

Når du tegner en indboforsikring, vil du typisk også få en ansvarsforsikring. Den dækker dit ansvar, hvis du gør skade på andre eller ødelægger andres ting og skal betale erstatning.

Få op til 3 tilbud på indboforsikringer

Forsikringer der er gode at have

De følgende forsikringer er hverken lovpligtige eller påkrævede. De kan til gengæld være rigtig gode at have. Om du skal tegne en eller flere af disse forsikringer, afhænger af din økonomiske situation, dine generelle behov og din risikovillighed.

Bilforsikring

Bilforsikringen består som udgangspunkt af den lovpligtige ansvarsforsikring, der dækker, hvis du gør skade på andre eller andres ting.

Derudover kan bilforsikringen blandt andet bestå af en kaskoforsikring, førerulykkesforsikring samt forskellige tillægsdækninger, eksempelvis vejhjælp og glasskadedækning.

En bilforsikring dækker dig, din samlever og i nogle tilfælde hjemmeboende børn. Den kan også dække, hvis du låner din bil ud til andre. Den dækker til gengæld ikke, hvis du får stjålet personlige ejendele fra din bil. Det gør din indboforsikring.

En bilforsikring kaldes også for autoforsikring eller motorkøretøjsforsikring. Læs mere om bilforsikringer eller få tre uforpligtende tilbud på bilforsikringer.

Rejseforsikring

En rejseforsikring dækker dig og din familie, når I rejser uden for landets grænser. Det er en god forsikring at have, hvis uheldet er ude, og I kommer til skade eller bliver udsat for tyveri.

De fleste rejseforsikringer dækker som minimum akut sygdom og tilskadekomst. For det meste dækker rejseforsikringen også hjemtransport ved akut sygdom, evakuering osv.

Derudover kan du vælge forskellige tillægsdækninger, eksempelvis bagageforsinkelse, tabte feriedage, skader som følge af ekstremsport og meget mere.

Hvis du har en indboforsikring, er der en god chance for, at du har en årsrejseforsikring gennem den. Der kan også være en privat rejseforsikring tilknyttet dit kredit- eller betalingskort. Tjek med dit forsikringsselskab eller din bank.

Få op til 3 tilbud på rejseforsikringer

Ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring sikrer, at du får udbetalt en erstatning i form af et engangsbeløb, hvis du kommer ud for en ulykke, der medfører et varigt mén på mindst 5 procent.

En ulykke defineres af de fleste forsikringsselskaber som en pludselig hændelse, der forårsager personskade.

Ulykkesforsikringen dækker den eller de personer – voksne og børn – som du aftaler med forsikringsselskabet, at den skal dække.

Hvis du har plads i dit budget, er en ulykkesforsikring god at have – men det er ikke en nødvendighed.

En ulykkesforsikring sikrer dig ikke mod erhvervsevnetab, hvis du som følge af ulykken ikke længere kan arbejde. Der findes andre forsikringer, som specifikt er møntet på tab af erhvervsevne.

Ejerskifteforsikring

Når du skal købe en bolig, er det en god idé at tegne en ejerskifteforsikring. Uden en ejerskifteforsikring, risikerer du at blive økonomisk ansvarlig for fejl og mangler på boligen mange år efter, du har købt den.

Hvis du efter overtagelse af boligen opdager fejl eller mangler, som ikke er nævnt i tilstands- eller elinstallationsrapporten, dækker forsikringen omkostningerne til at rette op på fejlen.

En ejerskifteforsikring dækker eksempelvis fejl, der er opstået i forbindelse med opførelse eller renovering af boligen.

Forsikringen dækker ikke skader eller mangler, som kan forventes baseret på boligens type og alder. Den dækker heller ikke skader, der opstår efter overtagelse.

Det er en god idé både at have en ejerskifteforsikring og en husforsikring, når du køber hus. Forskellen på de to forsikringer er, at ejerskifteforsikringen dækker skader opstået før overtagelsen, og husforsikringen dækker skader opstået efter overtagelse.

Få op til 3 tilbud på ejerskifteforsikringer

Dyreforsikring

Mange vælger at forsikre deres kæledyr – og det kan være en god idé. Hvis dit kæledyr bliver syg og eksempelvis skal opereres, kan udgifterne til dyrlæge nemlig hurtigt løbe op. Så er en dyreforsikring guld værd, da den kan dække udgifterne.

Når det er sagt, er det jo langt fra sikkert, at dit kæledyr bliver alvorligt syg. Derfor kan et fint alternativ til en dyreforsikring være at oprette en konto, hvor du hver måned indsætter et beløb til eventuelle fremtidige dyrlægeudgifter.

Hvis du har hund eller hest, skal de have en lovpligtig ansvarsforsikring.

Saml dine forsikringer ét sted

For de fleste kan det betale sig at samle forsikringerne hos ét forsikringsselskab. Når du samler dine forsikringer, giver forsikringsselskaberne ofte en samlerabat på op til 20 procent.

På den måde kan du spare penge på dine forsikringer. Udfyld kontaktformularen, og se om du kan spare penge på forsikringer. Du modtager uforpligtende tilbud fra op til tre forsikringsselskaber – det står dig selvfølgelig frit for, om du takker ja til ét eller nej til alle.

Få uforpligtende tilbud på forsikringer